Ads

唐代罗隐代表作

罗隐简介

罗隐介绍, 罗隐人物背景介绍

唐代罗隐代表作

问题:罗隐有哪些常见作品及代表作?

不论平地与山尖,无限风光尽被占。 采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜? 查看译文

自遣

得即高歌失即休,多愁多恨亦悠悠。今朝有酒今朝醉,明日愁来明日愁。 查看译文

尽道丰年瑞,丰年事若何。长安有贫者,为瑞不宜多。 查看译文

赠妓云英 / 嘲钟陵妓云英

钟陵醉别十余春,重见云英掌上身。我未成名卿未嫁,可能俱是不如人。(卿未嫁 一作:君未嫁) 查看译文

西施

家国兴亡自有时,吴人何苦怨西施。西施若解倾吴国,越国亡来又是谁。 查看译文

筹笔驿

抛掷南阳为主忧,北征东讨尽良筹。时来天地皆同力,运去英雄不自由。千里山河轻孺子,两朝冠剑恨谯周。唯余岩下多情水,犹解年年 ... 查看译文

鹦鹉

莫恨雕笼翠羽残,江南地暖陇西寒。劝君不用分明语,语得分明出转难。 查看译文

黄河

莫把阿胶向此倾,此中天意固难明。解通银汉应须曲,才出昆仑便不清。高祖誓功衣带小,仙人占斗客槎轻。三千年后知谁在?何必劳君 ... 查看译文

牡丹花

似共东风别有因,绛罗高卷不胜春。若教解语应倾国,任是无情亦动人。芍药与君为近侍,芙蓉何处避芳尘。可怜韩令功成后,辜负秾华 ... 查看译文

广告位