Ads

唐代王勃代表作

王勃简介

王勃介绍, 王勃人物背景介绍

唐代王勃代表作

问题:王勃有哪些常见作品及代表作?

滕王阁序

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之 ... 查看译文

送杜少府之任蜀州 / 送杜少府之任蜀川

城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。 查看译文

山中

长江悲已滞,万里念将归。况属高风晚,山山黄叶飞。 查看译文

滕王阁诗

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。阁中帝子今何在?槛外长江 ... 查看译文

蜀中九日 / 九日登高

九月九日望乡台,他席他乡送客杯。 人情已厌南中苦,鸿雁那从北地来。 查看译文

别薛华

送送多穷路,遑遑独问津。悲凉千里道,凄断百年身。心事同漂泊,生涯共苦辛。无论去与住,俱是梦中人。 查看译文

江亭夜月送别二首

江送巴南水,山横塞北云。津亭秋月夜,谁见泣离群? 乱烟笼碧砌,飞月向南端。寂寞离亭掩,江山此夜寒。 查看译文

咏风

肃肃凉风生,加我林壑清。驱烟寻涧户,卷雾出山楹。去来固无迹,动息如有情。日落山水静,为君起松声。(版本一) 肃肃凉景生, ... 查看译文

落花落

落花落,落花纷漠漠。绿叶青跗映丹萼,与君裴回上金阁。影拂妆阶玳瑁筵,香飘舞馆茱萸幕。落花飞,燎乱入中帷。落花春正满,春人 ... 查看译文

广告位